BOOKSTART

TERMÍN PRVNÍHO SETKÁNÍ PRO VŠECHNY SKUPINY – 3. 10. 2019 v 9.00

W. Churchilla 3, sál 3. patro
Pro rodiče s dětmi narozenými v roce 2018 a v roce 2019
Vstup zdarma

Více informací a rezervace místa na e-mailu kleinova@knihovnauk.cz

Bookstart je mezinárodní projekt na podporu raného čtenářství. Jeho česká varianta s názvem S knížkou do života, respektující mezinárodní parametry a české podmínky, se právě rozjíždí. Staňte se spolu s vaším dítkem členy uzavřené skupiny rodičů s dětmi narozenými v roce 2018 a nově také skupiny rodičů s dětmi narozenými v roce 2019, které se bude pravidelně scházet a těšit se z podněcujícího setkání.

Nabízíme aktivity zaměřené na získávání vztahu ke knihám a čtení. Dále praktickou pomoc v oblasti raného čtenářství, orientaci v nabídce kvalitní literatury pro děti, prostor pro sdílení s ostatními rodiči a další služby.

 

V 9.30 následuje přednáška Petry Nejedlé: Trénink jazykových schopností dle Elkonina

Rozvoj předčtenářských dovedností formou odborně vedené hry.

Mgr. Petra Nejedlá

– logopedka, lektorka a máma 3 synů

– vystudovala Pedagogickou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci obor Logopedie, s velkým zájmem se věnovala znakovému jazyku a metodám alternativní a augmentativní komunikace

– pracovala v Logopedické ambulanci na Rehabilitačním oddělení Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, kde se věnovala dospělým pacientům na lůžkových odděleních i dětským ambulantním klientům

– v rámci více než desetileté spolupráce s DDM v Ústí nad Labem vede oblíbený logopedicko-preventivní kroužek Mluvínek, kurzy Logopedie pro MŠ, logopedické přednášky, besedy, workshopy

– nadšeně propaguje celostní logopedii, individuální přístup, důležitost prevence, případně včasného začátku logopedické péče, snaží se zvyšovat obecné povědomí o logopedii, o vývoji řeči, o možnostech podpory správného řečového vývoje, ráda se účastní projektů, které mají smysl

Začátek akce: 03. 10. 2019, 09:00