Nejčastější otázky

Jak dlouho mi průkaz platí?
Průkaz dětského čtenáře platí po dobu jednoho roku ode dne zaplacení čtenářského poplatku ve výši 50,– Kč.


Můžu si půjčovat bez průkazu?
Ne. Bez průkazu můžeš knihy pouze vracet.


Kolik knížek si můžu půjčit?
Můžeš mít půjčeno maximálně 20 knih a 10 časopisů.


Jak dlouho můžu mít knížky doma?
Výpůjční doba je jeden měsíc. Pokud jsi knihu ještě nedočetl, můžeš požádat o další prodloužení výpůjční doby. Prodloužit výpůjční dobu knih můžeš osobně v knihovně, telefonicky, prostřednictvím e-mailu nebo sám pomocí čtenářského konta.


Co se stane, když nevrátím knihy včas?
Začnou ti chodit upomínky a budeš platit pokutu (viz ceník KNIHOVNY).


Můžu si knížku zamluvit?
Ano, pokud je kniha, o kterou máš zájem, půjčená, můžeš si ji zamluvit (rezervovat). Až se kniha vrátí, pošleme ti e-mail nebo SMS zprávu, že si pro knihu můžeš přijít. Rezervovat knihu si můžeš osobně v knihovně nebo sám prostřednictvím on-line katalogu.


Co mám dělat, když jsem ztratil průkaz?
V knihovně ti vystavíme nový průkaz za poplatek 20,– Kč.


Co když knížku poškodím nebo ztratím?
Pokud knihu ztratíš, musíš koupit novou jako náhradu. V případě poškození musíš uhradit škodu a poplatky spojené s opravou knihy (viz ceník KNIHOVNY).


Platí můj průkaz i v jiných odděleních knihovny?
Ano, ale ne všude. S průkazem dětského čtenáře můžeš navštěvovat kromě Dětského oddělení také oddělení v ulici Velká Hradební, zvláště pak Vědeckou půjčovnu, kde najdeš velký výběr naučné literatury a také deskové hry k absenčnímu vypůjčení, a Oddělení časopisů. Dále průkaz platí v Oddělení cizojazyčné literatury , které nabízí mimo jiné široký výběr dětské literatury v angličtině. S průkazem dětského čtenáře si můžeš knihy půjčovat také ve všech pobočkách knihovny.

Jak se přihlásit

Co v knihovně najdete