Půjčovna skateboardů

V našem Dětském oddělení si kromě knih, časopisů a deskových her můžete půjčit i skateboard. 

Pravidla půjčování skateboardů

  • Skateboard si může vypůjčit registrovaný uživatel starší 18 let.
  • Výpůjčka je umožněna na základě smlouvy, při které se skládá kauce ve výši 500 Kč, ta vám bude vrácena při vrácení skateboardu.
  • Výpůjční lhůta je 14 kalendářních dnů. Při pozdním vrácení jste povinni zaplatit zpozdné 20 Kč za každý započatý den.
  • Skateboard lze vrátit pouze v Dětském oddělení a není povoleno jej půjčovat třetím osobám.
  • Při jízdě na skateboardu nezapomeňte použít ochranné pomůcky (přilba, chrániče).
  • Při jízdě na skateboardu dodržujte bezpečnostní pravidla a pokyny silničního provozu a před každou jízdou zkontrolujte, že je skateboard v dobrém stavu.