BOOKSTART / S knížkou do života

Projekt Bookstart, v českém prostředí pojmenovaný
S knížkou do života, je mezinárodní iniciativa, do níž se zapojila i Severočeská vědecká knihovna. Jejím smyslem je zapojit aktivní rodiče a společně s nimi seznámit ty nejmenší čtenáře s knihou a nepřeberným množstvím příběhů a informací v ní. Projekt chce povzbudit u dětí předškolního věku pozitivní vztah ke knihám, čtení a čtenářství, podpořit rozvoj jejich verbálních schopností a imaginace. Rodičům pomůže orientovat se v nabídce kvalitní literatury pro děti. Cyklus společných setkání je určen pro rodiče a děti ve věku od 0 do 6 let.

Skupina Bookstartu se pravidelně schází 2x měsíčně, v pondělí, v čase od 9. 30 hodin do 11.30 hodin v Dětském oddělení v ulici W. Churchilla 3.
Součástí programu projektu jsou i přednášky a besedy se zajímavými hosty.

V roce 2019 jsou aktivity tohoto projektu realizované i díky podpoře Nadace ČEZ skrze projekt „BookStart – S knížkou do života s ústeckou knihovnou“
ve výši 100.000,- Kč. Tímto projektem bylo umožněno rozšíření aktivit
pro skupiny rodičů s dětmi z okolí poboček knihovny Stříbrníky a Hornická. V roce 2019 bylo realizováno celkem 31 různorodých aktivit pro matky a otce s malými dětmi v podobě vzdělávacích přednášek, společného čtení, divadelních představení, rukodělných aktivit či lekcí s Montessori prvky.

 
Více informací o projektu získáte na webových stránkách 
S knížkou do života.

 

 

 

Fotografie z uskutečněných setkání najdete zde

 

BOOKSTART 2021–2022

BOOKSTART 2020–2021

BOOKSTART 2019–2020

BOOKSTART 2018–2019