Pro ZŠ

Dětské oddělení zajišťuje seznamovací lekce s knihovnou a tematické besedy určené žákům mateřských a základních škol. Hravou a aktivní formou se děti dozvědí, co mohou v knihovně najít, jak se v knihovně orientovat či zajímavosti ze světa knih. Kromě ukázky zajímavých knižních titulů je součástí besed hlasité čtení, používáme audio i video zdroje, pracujeme s on-line katalogem, případně malujeme či jinak tvoříme, vždy v závislosti na věku dětí. Věku je přizpůsobena také délka lekce. Besedy probíhají v dopoledních hodinách každý pracovní den, kromě pondělí.

Na besedy se objednávejte pouze telefonicky na telefonním čísle 475 209 126, linka 132 (Dětské oddělení). Doporučujeme objednat se hned na začátku školního roku, termíny se rychle plní.

IMG_7957

Po dohodě s učitelem je možné připravit besedu podle přání na konkrétní téma.

…………………………………………………………………..

Projekt Už jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka

Celostátní projekt SKIPu pro prvňáčky zaměřený na rozvoj čtenářské gramotnosti, navázání trvalé spolupráce školních institucí a knihovny a pravidelné setkávání s literární kulturou. Děti přihlášené do projektu se seznámí s prostředím knihovny, zažijí slavnostní pasování na čtenáře a získají knihu, která není v běžné knižní distribuci dostupná.

Projekt probíhá v Dětském oddělení a na pobočkách knihovny podle sídla školy.

Informace pro učitele, kteří mají o projekt zájem.

Do projektu se můžete přihlásit telefonicky v Dětském oddělení knihovny nejlépe na začátku školního roku, nejdéle však vždy do prosince. Knihovna následně přihlašuje všechny školy do celostátní registrace.
Přihlášené třídy absolvují seznamovací lekci v Dětském oddělení nebo na pobočce knihovny, v případě časových možností knihovny i další nadstavbové lekce nebo akce.

Registrace žáků 1. ročníků do knihovny je ZDARMA

Během první návštěvy knihovny obdrží třídní učitelé přihlášky dětského čtenáře, které ve škole rozdají dětem. Děti se pak mohou přihlásit samostatně s rodiči nebo vyplněné a podepsané přihlášky může hromadně předat zaměstnancům pověřených oddělení knihovny ke zpracování sám učitel.  V takovém případě je možné čtenářské průkazy žákům předat při slavnostním pasování.

Pasování prvňáčků na čtenáře

Slavnostní pasování na čtenáře probíhají od května do června v Dětském oddělení a na pobočkách knihovny. Délka cca 45 minut. Součástí slavnostního setkání je hlasité čtení, čtenářský slib králi, předávání knih, které pro tento projekt každoročně vydává SKIP, promítání, aj. Fotografie z již uskutečněných pasování najdete ve fotogalerii Dětského oddělení.

Akce je zdarma. Školy, případně žáci se finančně podílejí pouze na knihách od SKIPu, a to řádově částkou 20–30 Kč na knihu.

 Pro MŠ