Recyklační dílna s Terkou

Středa 21. 11. 2018, 16.00–18.00, W. Churchilla 3, sál 3. patro
Vstup zdarma

Začátek akce: 21. 11. 2018