Trénink jazykových schopností

Kurz pro rozvoj předčtenářských dovedností formou odborně vedené hry
Úvodní setkání 10. 10. 2019, 16.00, W. Churchilla 3, učebna 1. patro
Cena 170 Kč / 45 minut lekce / dítě

Rezervace míst na e-mailu nejedlalogopedie@email.cz

Trénink jazykových schopností dle Elkonina s logopedkou Petrou Nejedlou.

Rozvoj předčtenářských dovedností formou odborně vedené hry.

17 setkání v delce 90 minut (vždy dvě lekce najednou)

 

Mgr. Petra Nejedlá

– logopedka, lektorka a máma 3 synů

– vystudovala Pedagogickou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci obor Logopedie, s velkým zájmem se věnovala znakovému jazyku a metodám alternativní a augmentativní komunikace

– pracovala v Logopedické ambulanci na Rehabilitačním oddělení Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, kde se věnovala dospělým pacientům na lůžkových odděleních i dětským ambulantním klientům

– v rámci více než desetileté spolupráce s DDM v Ústí nad Labem vede oblíbený logopedicko-preventivní kroužek Mluvínek, kurzy Logopedie pro MŠ, logopedické přednášky, besedy, workshopy

– nadšeně propaguje celostní logopedii, individuální přístup, důležitost prevence, případně včasného začátku logopedické péče, snaží se zvyšovat obecné povědomí o logopedii, o vývoji řeči, o možnostech podpory správného řečového vývoje, ráda se účastní projektů, které mají smysl

 

Začátek akce: 10. 10. 2019, 16:00