BOOKSTART 2018–2019

Ohlédnutí za pilotním ročníkem Bookstartu 

 

 

 

   

 

 

 

 

Reakce maminek

Jako matka 3 synů i jako logopedka si velmi vážím projektu, který krásným způsobem vede již od nejútejšího věku k tradičním hodnotám – setkávání, sdílení, komunikace a v neposlední řadě čtení knih.

Líbila se mi prezentace mnoha knižních titulů pro děti i o dětech, ráda jsem si poslechla celou řadu inspirativních přednášek, s velkou radostí jsem tvořila leporelo a s potěšením jsem se potkávala s podobně smýšlejícími maminkami a dětmi.

Velmi děkuji Tereze Kleinové za perfektní organizaci, kreativitu a laskavost k dětským i dospělým účastníkům. Děkuji i ostatním milým lidem, kteří jsou součástí dětského oddělení ústecké knihovny, je radost sem chodit i s těmi nejmenšími.

A děkuji celému projektu Bookstart a všem, kdo za ním stojí. Považuji ho skutečně za výjimečný zejména proto, že od nejranějšího věku pomáhá utvářet vztah ke knihám a českému jazyku, což je v dnešní online době plné anglických slov a vad řeči více než potřeba.

Mgr. Petra Nejedlá


 

Chtěla bych celému kolektivu knihovny poděkovat za úžasně strávený rok ve společnosti Bookstartu. Díky tomuto projektu jsem se seznámila nejen se spoustou zajímavých knih vhodných pro mého syna, ale také jsem se seznámila s maminkami a jejich dětmi, které jsou podobně naladěné. Měla jsem možnost vyslechnout spoustu zajímavých přednášek, nejvíce ve mě utkvěly přednášky Jana Kršňáka – “Malé děti a technologie”, dále přednáška paní Kořenské o metodách vzdělávání a v neposlední řadě muzikoterapie Veroniky Boulterové. Dále je krásný nápad s vytvořením leporela z fotek našich dětí, přestože ne vždy se dá s dětmi dobře tvořit, tak to velmi oceňuji a těším se, že nám zůstane krásná památka.
Je moc milé moci se setkávat v prostředí knihovny i s našimi nejmenšími a pokusit se jim předat pro život hodnotu knih. Náš Bonifác za těch 10 měsíců udělal velký pokrok a sám knížky doma často vyžaduje, což mě velmi těší a věřím, že je to i díky Bookstartu. Má to smysl ?
Ještě jednou děkuji za možnost účastnit se tohoto projektu!
S přátelským pozdravem

maminka Monika a syn Bonifác


 

Chtěla bych poděkovat za celý první ročník projektu Bookstart.
Podařilo se vám vytvořit velice příjemné prostředí pro setkávání maminek ve stejně krásné i náročné životní etapě ? Celý koncept projektu seznamování nejmenších s prostředím knih včetně knižních tipů pro maminky mne velice oslovil. Navíc bylo možné v rámci projektu absolvovat řadu zajímavých přednášek (workshopů) s odborníky a užít si tak “intelektuálně” podnětné prostředí i na rodičovské dovolené, kde je souvislého mluveného projevu spíše málo ?
Každé setkání jsem si užila. Oceňuju přizpůsobení prostoru knihovny potřebám dětí a maminek, vaše milé, tolerantní a klidné provázení i volbu přednášejících.
Těším se na další ročník. Je skvělé, že takový projekt je k dispozici maminkám a to zcela zdarma.
Hezký den,

maminka Míša se synkem Robinkem


 

Projekt mě zpočátku zaujal hlavně tím, že si dával za cíl přivést děti k zájmu o knihy. Přiznám se, že z prvního setkání jsem byla trochu rozpačitá, přišlo mi, že plánovaných aktivit je mnoho a téma knih je vlastně upozaděno. Opak je pravdou. Počáteční smíšené pocity vystřídalo těšení se na pozvané hosty a nadšení z výroby vlastního leporela. Od porodu první kreativní činnost, ke které jsem se dokopala a musím říct, že mě opravdu těšila. Veselé jiskřičky v očích dcery, když si ji poprvé prohlížela, byly tou nejlepší odměnou. Paleta pozvaných hostů byla opravdu pestrá a každé téma přineslo nejednu myšlenku k zamyšlení. Za top hosta považuji setkání s Veronikou Boulterovou, která nás seznámila s muzikoterapií, to byl myslím silný zážitek nejen pro maminky, ale i pro ty nejmenší účastníky.
V průběhu roku se z ležících miminek staly pohybující se batolata a setkání nabírala grády, v dobrém slova smyslu. Vzájmená interakce, jak mezi dětmi samotnými, tak i mezi dětmi a přednášejícími, přinesla nejednu úsměvnou situaci. Prostředí knihovny, včetně milého personálu dětského oddělení, je sympatickým a příjemným místem k setkávání. Myslím, že i samotný pobyt mezi tolika knihami a možnost si je osahat (v začátcích spíše ochutnat), napomáhá tomu, aby děti měly ke knihám kladný vztah.
A že účast v Bookstartu přináší ovoce a projekt plní co si předsevzal, je nejlépe vidět na přiložené fotografii. Dcerku obloženou knihami a zahloubanou do prohlížení vídáme doma často. Už teď jsou pro ní knížky důležité. Díky Bookstarte!

maminka Eva s dcerou Marií


 

Děkuji, že můžu s dcerou navštěvovat Bookstart, vždy se těším na oznamovací e-mail od Vás, upozorňující na setkání a na program, který krásně představíte.
Na projektu Bookstart jsem dostala mnoho tipů na zajímavé a originální knihy pro miminka, na nově vydané, ale i na ty časem dobře osvědčené, mnoho jsem si jich v dětském oddělení půjčila. Díky pravidelným setkáním v knihovně jsem si i jiných dětských knih (pro starší dceru, která čte sama) půjčila domů více než obvykle.
Přínosem projektu byla pro mě i zkušenost vyrobit si vlastní leporelo z fotek našeho miminka. Leporelo bude pro naši rodinu vždy milou vzpomínkou na toto období.
Jsem ráda, že mi Bookstart umožnil účastnit se přednášek hostů s tématy výchovy a péče o dítě. Dostala jsem cenné rady ve směrech např. logopedie, digitální technologie u dětí, obouvání a bosá chůze, psychologie, psychomotorický rozvoj dětí, muzikoterapie. A navíc jsem miminko mohla mít celou dobu u sebe.
Příjemným bonusem pro mě bylo seznámení se a setkávání se s ostatními maminkami se stejnými zájmy.
V neposlední řadě chci poděkovat i za půvabné focení v knihovně.
Těším se na další aktivity projektu Bookstart po celých šest let a jsem zvědavá, co nás ještě čeká, co se dozvíme, co se naučíme a čím se potěšíme.
maminka Jaroslava s dcerkou

 

Uskutečněné přednášky:

10. 6. 2019

Veronika Boulterová, terapeutka a muzikoterapeutka

Veronika metodu celostní muzikoterapie vystudovala na Univerzitě Palackého v Olomouci. Rodičům představí celostní muzikoterapii a její prospěšný vliv na zdraví dětí i dospělých. Ukáže tradiční nástroje v přirozeném ladění používané při metodě celostní muzikoterapie, předvede ukázku pasivní i aktivní muzikoterapie. Maminky i děti budou mít možnost vyzkoušet si některé nástroje a možná si i společně zahrají.


20. 5. 2019

PhDr. Irena Landová, psycholožka a psychoterapeutka

Odbornice s dlouholetou praxí se v přednášce zaměří na otázky jednotlivých vývojových období dětí a jejich specifik, vztahů mezi dítětem a rodičem, nástupu dětí do MŠ i ZŠ, rozvodu rodičů a následné péče o děti, prožívání krizových situací atd. Další témata přednášky budou vycházet z aktuálních přání účastíků. Rodiče se seznámí i s dopuručenými knižními tituly, které témata přenášky obsahují.


13. 5. 2019

Bc. Jaroslava Pavlišová, pedagožka a lektorka znakování

Dříve, než jsou děti schopné mluvit, mohou se svým okolím komunikovat pomocí přirozených gest. Na setkání lektorka vysvětlí význam znakování a jeho vědecky prokázané přínosy. Doporučí, kdy začít znakovat a jaké zvolit znaky. Maminky si představené znaky formou hry vyzkoušejí a procvičí.


 

25. 3. 2019

Mgr. Štěpánka Hovorková, fyzioterapeut

Štěpánka je zkušená fyzioterapeutka s dlouholetou praxí v oboru, která se věnuje dětem i dospělým. Využívá pohyb k podpoře zdravého vývoje, k léčbě bolesti a překonání pohybových omezení. Na přednášce se rodiče seznámí s vývojem zdravé dětské nožičky. Štěpánka představí zábavné varianty cvičení, promluví o bosé chůzi a barefoot obutí a poradí, jak podpořit zdravé držení těla dětí.


19. 2. 2019

Mgr. Hana Kořenská, pedagog

Zkušená pedagožka se ve svém profesním působení zabývá především propojováním podpůrných a akceleračních metod vedoucích k rozvoji osobnosti dítěte. Projektově se zaměřuje především na metody Stages, metodu prof. Hejného, metodu Grundlagett a kompenzační metody dr. Bernářové a Zelenkové. Ve své přednášce nás seznámí s inovativními vzdělávacími trendy/metodami v ČR. Součástí přednášky budou také praktická cvičení pro rozvoj kreativity u dětí.


28.1. 2019

Alena Pilnajová a Marie Říhová

Alena Pilnajová  (lektorka DDM Ústí nad Labem) nás seznámí s psychomotorickým rozvojem dítěte od 4M do 1,5R a osvětlí nám možnosti stimulace dětí v souladu s jejich psychomotorickým vývojem v oblastech zraku, sluchu, řeči, sociálního vývoje, rozumových schopností a motoriky. Nebudou chybět praktické ukázky aktivit vhodných do bytu i ven.

Marie Říhová  (lektorka DDM Ústí nad Labem) se zabývá rozvojem pohybového aparátu, jemné a hrubé motoriky, smyslem pro rytmus a říkanky. Rodiče seznámí s tématem socializace dětí a přípravy na vstup do školky. Předvede i praktické ukázky aktivit.


7.1. 2019

Workshop – Výroba leporela

 
Rodiče se seznámí s výrobou leporela za použití netradičních technik koláže a asambláže. Vytvoří si neopakovatelnou knihu, ve které bude “hlavním hrdinou” jejich dítko.


26. 11. 2018

Jan Kršňák: Malé děti a technologie

 
Zakladatel stránek digideti.cz, který se věnuje intuitivní pedagogice a spolupracuje s Institutem pro podporu inovativního vzdělávání, spoluautor knihy rozhovorů o inovativních školách “Jak se učí živě?” poskytne rodičům rady a inspirace, jak postupovat s výchovou dětí pohybujících se v mediální krajině.


12. 11. 2018

Mgr. Petra Nejedlá, logopedka

 
Zkušená logopedka nám odkryje základní předpoklady vývoje řeči dětí. Jak mohou rodiče vývoj řeči svých dětí podpořit. V kterých případech vyhledat pomoc logopeda. Doporučí nám odbornou literaturu a vhodné hry a hračky.